Fontos információk

A szolgáltatást igénybevenni kizárólag számla ellenében lehet, melyhez a név és lakcím megadása kötelező. Ennek megtagadása esetén a szolgáltatást nem tudja igénybevenni.

2020. július 1-e után amennyiben a kiállított számla elszámolásra kerül, az adószám feltüntetése is kötelező. Ebben az esetben szolgáltatási szerződés készítésése az előírás. Erről minden esetben előzetes igénybejelentés szükséges, a feltüntetésre kerülő adatok megadásával. (Név vagy cégnév, székhely, adószám, képviselő neve)
Fentiek elutasítása esetén a szolgáltatás nem vehető igénybe, vagy magánszemélyként, ez esetben a név és a lakcím kerül a számlára.